Rob Gonsalves的创意错觉绘画

说到梦境,总是充满着天马行空的情节,或者光怪陆离的画面。一觉醒来,有时还会梦境与现实分不清楚,产生错觉。来自加拿大的画家Rob Gonsalves出生于1959年,在12岁时便开始将自己的梦境画下来,后来他去学习建筑,在学校中知道了达利和马格利特。他的魔幻现实主义的绘画也日趋成熟。

Rob Gonsalves将空间与平面完美融合,创作了一些列的错觉绘画,每一幅画都构思巧妙,让人回味无穷。一起来欣赏这些创意的魔幻主义绘画作品吧。

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

Rob Gonsalves的创意错觉绘画

登录 后发表评论。没有帐号?注册 一个。